تمت عملية البحث خلال0,771ثانية عدد النتائج : 4
Image

كتاب

Chaitow, Leon
Conquer pain the natural way . : a practical guide/by Leon Chaitow

بيانات النشر
San Francisco, CA : Chronicle Books, 2002.
رقم الطلب
RB127.C454
رقم التسجيلة
1512
الرقم المعياري
0811835804
Image

كتاب

Phillips, Maggie
Reversing chronic pain : a 10-point all-natural plan for lasting relief/by Maggie Phillips ; foreword by Peter A. Levine

بيانات النشر
Berkeley, CA : North Atlantic Books, 2007.
رقم الطلب
RB127.P493
رقم التسجيلة
1517
الرقم المعياري
9781556436765
Image

كتاب

Dillard, James
The chronic pain solution : the comprehensive, step-by-step guide to choosing the best of alternative and conventional medicine/James N. Dillard, with Leigh Ann Hirschman

بيانات النشر
New York : Bantam Books, 2002.
رقم الطلب
RB127.D55
رقم التسجيلة
2142
الرقم المعياري
055381113
Image

كتاب

Eimer, Bruce N
Pain management psychotherapy : a practical guide/Bruce N. Eimer, Arthur Freeman

بيانات النشر
New York, NY : John Wiley & Sons, 1998.
رقم الطلب
RB127.E36
رقم التسجيلة
2153
الرقم المعياري
0471157082 (cloth :a
صفحة 1 من 1