Image

Israel Och Palestina . : 60 år i våra röda hjärtan . / Ulf Bjereld & Ulf Carmesund (red)

عدد النسخ: 1 عدد النسخ المعارة : 0 عدد النسخ المتاحة للاعارة : 1
رقم التسجيلة 2799
نوع المادة كتاب
ردمك 9789172240902
رقم الطلب

DS119.7.I87

العنوان Israel Och Palestina . : 60 år i våra röda hjärtan . / Ulf Bjereld & Ulf Carmesund (red)
بيانات النشر Stockholm: Hjalmarson & Hogberg Bokforlag AB، 2008.
الوصف المادي 195 p
ملاحظات

- Includes bibliograrphical references - Book is in Swedish

المستخلص

Det har g?tt 60 ?r sedan staten Israel bildades och mer ?n 700 000 palestinier tvingades p? flykt. F?r en arbetarr?relse med frihet och j?mlikhet som politiska ledstj?rnor har solidariteten med s?v?l det judiska som det palestinska folket ?ver tid varit stark. Nazisternas f?rintelse av sex miljoner judar under andra v?rldskriget tillsammans med den sionistiska r?relsens nybyggaranda, den gryende demokratin och kibbutzr?relsens betoning p? arbetsgemenskap skapade en stark solidaritet med den nybildade judiska staten. Men sexdagarskriget 1967 och den p?f?ljande israeliska ockupationspolitiken innebar en ompr?vning f?r arbetarr?relsen. I dag ockuperar Israel den palestinska V?stbanken och har i strid med folkr?tten byggt bos?ttningar och en mur p? ockuperad mark. Gazaremsan h?lls isolerad och den sociala situationen d?r ?r mycket sv?r. Israels och v?stv?rldens isolering av de regeringar som f?ljde p? det palestinska valet 2006 har bidragit till att splittra det palestinska samh?llet. I boken Israel och Palestina. 60 ?r i v?ra r?da hj?rtan har ABF och Broderskapsr?relsen bett ett antal personer ur arbetarr?relsen ber?tta hur deras egen bild av den israelisk-palestinska konflikten utvecklats ?ver tid, samt ge sin syn p? hur Mellan?sternpolitiken borde utformas i dag. Vi vill bidra till ett ?ppet samtal om vad Sverige och arbetarr?relsen kan g?ra f?r att bidra till fred mellan israeler och palestinier - www.hohforlag.se

المواضيع Jewish - Arab relations

الأسماء المرتبطة Bjereld, Ulf
Carmesund, Ulf